Besked från regeringen: drar tillbaka förslaget om nya begränsningar på spelmarknaden

Med anledning av det fortsatta pandemiläget presenterade regeringen och Spelinspektionen i januari ett utkast om att införa nya spelansvarsåtgärder. Detta gick ut på remiss med ett förslag om att åtgärderna skulle träda i kraft den 7 februari. Till spelbolagens stora lycka väljer nu regeringen att slopa förslaget, eftersom Folkhälsomyndigheten har flaggat för att restriktionerna troligtvis snart kommer att upphöra.

Så såg förslaget på nya åtgärder ut

Åtgärderna som hade föreslagits innebar bland annat en insättningsgräns på nätcasinon om 4000 kronor per vecka för spelarna, samt att utdelningar av bonusar till nya kunder inte skulle få överstiga 100 kronor. Man föreslog också att det skulle vara obligatoriskt för spelarna att ställa in gränser för speltiden vid inloggning på ett nätcasino. Det nya beskedet från socialministern Ardalan Shekarabi är dock att man för närvarande väljer att avvakta med att införa åtgärderna.

Sedan den nya spellagen infördes 2019 har regeringen och Spelinspektionen arbetat aktivt med att få till en mer reglerad spelmarknad, dels för att förbättra konsumentskyddet men också för att främja de aktörer som vill verka för en seriös spelbransch. Dock har införandet av Spelpaus.se, begränsade bonusar och andra åtstramningar öppnat upp för ett nygammalt segment inom den svenska spelvärlden, nämligen nätcasinon med utländsk licens.

Även inom den här kategorin finns det mängder av nätcasinon för spelarna att välja bland, och många gånger kan sajterna tillsynes vara mycket snarlika varandra. Men allt som oftast finns egenskaper som gör att de skiljer sig åt, exempelvis olika spelutbud, betalningsalternativ eller villkor om insättningar och uttag. Mer om detta kan man läsa på Svenska Casino.

De största skillnaderna mellan casinon med och utan svensk licens

De spelbolag som har beviljats svensk licens måste följa spellagen och anpassa sig efter nya beslut som tas av regeringen gällande spelmarknaden. Det finns en rad olika regler och krav som aktörerna måste följa, men huvudsyftet med samtliga är att verka för en sund spelmarknad och skydda spelarna från överdrivet spelande.

Krav på Spelpaus

En av de åtgärder som infördes redan år 2019 var det statliga självavstängningsregistret. På Spelpaus.se kan nämligen den som upplever att spelandet har börjat gå till överdrift välja att pausa sitt spelande under en viss tid. Det är alltså upp till spelaren själv om den vill stänga av sig i 1 månad, 3 månader, 6 månader, eller tills vidare med möjlighet att häva avstängningen tidigast efter 12 månader.

Har man valt att pausa sig själv från spel kan man alltså inte spela på en sajt med svensk licens eftersom spelbolagen kontrollerar detta med hjälp av BankID, som alla spelare måste identifiera sig med när de loggar in.

För spelbolag med svensk licens är det obligatoriskt att på sina hemsidor ha tre specifika logotyper med länkar synliga längst upp på sajter. Dessa logotyper ska länka till Spelpaus.se, Stödlinjens självtest, samt Spelgränser. Logotyperna ska ligga låsta och synas även om man

scrollar på hemsidan, oavsett om man använder sig av en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Måttfullhet gällande marknadsföring

Det finns även krav på att spelbolagens reklam måste vara måttfull. Detta innebär bland annat att spelaktörerna inte får skicka direktreklam till de spelare som har valt att pausa sig via Spelpaus, och reklamen får heller inte vara riktad till personer under 18 år. Man får dessutom enbart erbjuda bonusar vid första speltillfället för nya spelare.

Dessa samt andra föreskrifter och bestämmelser gäller alltså i dagsläget endast de spelbolag med svensk licens och rör inte de spelbolag som verkar utifrån en utländsk licens. De nätcasinon som har en licens på exempelvis Malta måste istället följa de lagar och regler som gäller för en maltesisk licens. Generellt sett är begränsningarna färre och spelbolagen är mer fria när det kommer till exempelvis utdelningar av bonusar.

Regeringens nya fokus – stoppa den aggressiva spelreklamen

Den 26 januari höll Ardalan Shekarabi presskonferens och presenterade då nya förslag om att stoppa det som regeringen kallar för aggressiv spelreklam. Shekarabi meddelade också att man nu satsar på att försöka få bort de aktörer som lockar till fortsatt spelande, trots att spelaren har är avstängd via Spelpaus.

I förslaget framhåller man dessutom att man vill förstärka reklamförbudet för de spelbolag som opererar från utlandet, men ändå riktar sig till svenska konsumenter. Shekarabi menar att man bland annat vill få till en hårdare lagstiftning mot den reklam som marknadsför de ”farligare spelformerna”, det vill säga, de typer av spel som av olika anledningar är lättare att bli beroende av.

Utöver de nya förslag som främst rör marknadsföringen av olicensierat spel så presenterar regeringen också ett förslag om att införa ett tillståndskrav för leverantörerna av programvaror av spel. Om de nya förslagen antas planeras de träda i kraft den 23 januari år 2023.