spelbranschen 2021

Vad vi kan förvänta oss från spelbranschen 2021

Spelbranschen har varit en av de mest dynamiska branscherna i svenskt näringsliv under de senaste två årtiondena. Alltsedan Internets genombrott i slutet av 90-talet har spelbranschen dominerat som den mest snabbväxande och lönsammaste delen av internet.

Det är ett stort antal nya casinon som etablerats på marknaden varje år och när vi blickar framåt så ser vi ingen anledning till att det skulle bli färre nya casinon 2021 än vad det blivit under tidigare år, snarare finns det anledning till att tro att det ska bli än fler nya casinon.

I den här artikeln ska vi resonera lite om vad vi kan förvänta oss från spelbranschen under 2021 och för att göra det ska vi titta på vad som driver spelbranschen framåt samt om vi kan använda historien som utgångspunkt för att förutse framtiden.

Vad driver spelbranschen framåt?

Först måste vi analysera vad det är som driver spelbranschen framåt? Varje bransch har sina särskilda drivkrafter, vissa branscher har många få branscher har bara en. Det är lätt att fastna i en slutsats att spelbranschen har internet att tacka för sin framgång men så lätt är det inte. Internet är vad gator och torg var när städerna växte fram under antiken, det är inte internet som gör en bransch framgångsrik. Möjlig kanske men inte framgångsrik. Snarare är det nog så att det är en unik kombination av kreativitet och tekniskt kunnande som skapat den drivhusmiljö som drivit spelbranschen framåt. Detta tillsammans med att det numera finns smarta betalningslösningar som är både säkra och snabba, väl fungerande betalningar är en förutsättning för att spel på internet ska fungera.

Kommer dessa drivkrafter vara det som präglar spelbranschen under 2021?

Kan vi förutse framtiden genom att blicka tillbaka?

I en värld som blir alltmer uppkopplad så kan vi utgå från att 2021 också blir ett än mer uppkopplat år. Detta kommer att påverka spelbranschen positivt men kanske är det också så att det kommer att komma tekniska innovationer som kommer att påverka spelbranschen särskilt. Utrullningen av 5G i telefonnäten kan vara en sådan faktor. Om det går snabbare att nå internet via telefonerna så kan det bli lättare att spela när man är ute och rör på sig och det kan i sin tur göra det möjligt att lansera mer avancerade spel. Mer uppkopplat och snabbare mobilt internet alltså.

Kommer det paradigmskiften, kan vi förutse dem?

Men när vi tittar tillbaka så har branschens kreativitet också spelat stor roll. Kanske blir det så att det kommer nya spel också? Kanske det introduceras öresspel för de som är försiktiga spel? Många personer som är rädda för risker skulle nog vilja spela men de vill inte satsa stort. Om det kommer spel där man kan satsa mycket små belopp kanske dessa spelare hakar på. Men för att det ska bli möjligt behöver det bli billigare att genomföra betalningar så att inte transaktionskostnaderna tar för mycket av omsättningen.

Om det lanserades spel där spelarna kan satsa mycket små belopp istället för mycket stora belopp så är det lite av ett paradigmskifte. Kanske vi får se en sådan utveckling? Fler spelare men lite lägre genomsnittliga insatser. Vem vet?