Spel en bransch att ta på allvar

Få saker var så överraskande under innevarande århundrades första årtionden som att en så sömning bransch som spelindustrin skulle vakna till liv på ett sådant spektakulärt sätt att den inom tio år skulle betraktas som inte bara en av de snabbast växande branscherna utan också som en av de allra hetaste till och med på börsen. Det som gjort denna fantastiska resa möjlig är en lång rad med kompetenser och fenomen som alla samverkat på ett sådant sätt som bara sker när under inträffar på marknaden. Sajter som till exempel campobet.se har kunnat växa fram och frodas först och främst för att det funnits modiga entreprenörer som kunnat se möjligheter där andra bara sett problem. Men det är även faktorer som en välutvecklad finansmarknad, en välavvägd reglering, enormt kompetenta programmerare, säkra betaltjänster och mycket annat som gjort framgångssagan till ett faktum.

Spelindustrin gör entré i finrummen

Det som under första årtiondet började som en virvelvind av entreprenörskap och framåtanda mognade något under det andra årtiondet. Det var inte så att entreprenörskapet och framåtandan försvann, istället tillkom det aktörer som gjorde att det uppstod ett ekosystem runt entreprenörsföretagen. Runt spelbolagen växte det fram företag som i något avseende befann sig i beroendeförhållande till spelbolagen men samtidigt verkade som oberoende aktörer. Det var företag som arbetade med internetannonsering, säkra betalningar, spelutveckling med flera som nu snabbt etablerade sig runt spelbolagen. Dessa bolag, de som verkade i anslutning till spelbolagen, hade en perfekt möjlighet att växa på en säker marknad. Spelbolagen var beroende av deras kompetens och då dessa växte så det knakade kunde företagen runt omkring också göra det. Detta ledde till att flera mycket framgångsrika, andra, branscher också växte fram som ett resultat av att den tidigare så sömniga spelbranschen nu vaknat till liv.

Bolag börsintroduceras tack vare spelbranschen

Det som följde som ett resultat av andra årtiondets ekosystem, eller kluster om man vill, är att det i början av tredje årtiondet har vuxit fram bolag som nu står på helt egna ben och är redo att ta för sig av marknader som ligger utanför spelbranschen. De tidigare så beroende bolagen har nu blivit mer oberoende och har gått från att krypa till att gå själva, och de går mycket bra. Den kompetens som spelutvecklare, betalningsföretag och annonsföretag utvecklat är det stor efterfrågan på när internet allt snabbare rusar framåt och blir en allt mer integrerad del av våra liv. Det är ingen tvekan om att detta bara är början på en helt egen framgångssaga. En framgångssaga där barnen till spelbolagen växer upp.

Hur kommer spelbranschen påverkas av total globalisering?

Men äventyret är långt ifrån över, snarare har det bara börjat. Hur sagan fortsätter vet ingen helt säkert men vi kan spekulera runt hur spelbranschen och dess barn kommer att påverkas av det som vi kan kalla för ”total globalisering”, det vill säga att gränser mellan länder och kulturer mer och mer suddas ut? Kommer det inte då att växa fram en ny kultur? En kultur som präglas av en internationell värld som vi aldrig sett tidigare. Jo, det kan vi nog vara säkra på men hur den kommer att se ut vet vi inte.