Färdigheter och talanger bettingproffset bör besitta

I journalisten Malcolm Gladwells bok Outliers teoretiserar han idéen om att vem som helst kan bli en expert eller högpresterare inom i princip vad som helst genom att lägga ner tillräckligt mycket tid och träning. Gladwell menar att den gyllene siffran är 10 000 timmar och att en kan gå från amatör till proffs efter så många timmars medveten träning med målet att bli expert inom något på absolut toppnivå. 10 000-timmarsregeln har efter att begreppet myntades blivit en hit inom populärvetenskapliga kretsar och fått enormt genomslag. Få känner till att det i själva verket var en svensk forskare; Anders Ericsson vid Florida State University som inledningsvis formulerade tanken som sedan gav upphov till bästsäljaren. Kanske är det inte så konstigt att så många anslutit sig till tanken att vem som helst kan bli ett proffs så länge man är hängiven nog och tränar korrekt antal timmar.

Tanken att vi, oavsett våra medfödda förmågor, kan göra precis vad som helst och dessutom väl är förstås väldigt idealistisk. Skeptiker som psykologen Zach Hambrick har dock uttalat sig och menar att Gladwell och Ericssons teori innehåller vissa hål. Efter att ha forskat på ämnet publicerades en studie som pekar på att sambandet mellan träning och kompetens på expertnivå är betydligt svagare än vad som tidigare gjorts gällande. Träningstimmar är förvisso av betydelse men utgör endast ungefär en tredjedel av förklaringen till varför vissa når extrem framgång inom sitt område. Vidare menade Hambrick att man hos experter och superstjärnor noterat att de behövt betydligt färre timmar än vanliga dödliga för att nå toppnivå. Mot denna bakgrund tänkte vi förkovra oss i betting som ju också är ett specialområde som många vill bemästra för framgång och där gedigen träning bara är en av de många färdigheter och talanger som bettingproffset bör besitta. 

Likheter mellan betting och poker

Betting kan jämföras med poker (såsom Texas Hold’em exempelvis) på så vis att det är enkelt att lära sig men att det kan spelas med ett oändligt antal strategier, taktiker och nyanser. Därför är färdigheter såsom disciplin och gedigen kunskap inom området ifråga (oavsett om det rör dina motståndares svagheter vid pokerbordet eller de idrottslag som är värda att satsa en peng på vid betting) avgörande. En annan sak som den proffsige pokerspelaren har gemensamt med den professionella bettaren är att de förhåller sig till sin hobby som en affärsverksamhet. Det vill säga att det gör vad varje framgångsrik affärsman skulle göra: de för bok över sina förluster, utgifter och vinster med risk för att annars förlora allt. På sikt lär sig den professionella bettaren vad som fungerar och vad som inte fungerar och justerar sina metoder till perfektion. 

Intresse och kunskap gällande sporten du bettar på

Oavsett vad du bettar inom är det givetvis en fördel om du har intresse och kunskap för den sport eller aktivitet du bettar på. De 10 000 timmarna vi talade om inledningsvis i artikeln kan därmed läggas på att läsa på, förkovra kunskap och följa de senaste nyheterna inom ditt “område”. Professionella bettare som satsar på exempelvis hockey är troligen väl införstådda med de regler och strategier som gäller för just den sporten, utöver samtliga bettingaspekter som hör sporten till. Om du inte är ett fotbollsfan och inte kan så mycket om fotboll är det därmed föga rekommenderat att betta på fotboll eller vilken aktivitet det än må vara. Vårt tips är att du gräver där du står och väljer ut ett antal områden av intresse som du sedan fördjupar dig i och avslutningsvis bettar försiktigt inom. 

Duktig med räkenskaper

En viktig färdighet som den duktiga bettaren bör besitta är att han eller hon bör ha en fallenhet för räkenskaper. Målet som bettare är ju att under alla förhållanden ro hem en vinst och i vart fall sprida sina förluster (för förluster måste du räkna med). En skicklig bettare hanterar därför sina pengar väl, tar aldrig för stora risker på ett enda vad, och förstår vidden av vad en förlust kan innebära på lång sikt och begränsar risken i motsvarande mån.